Performers

Anamika

Avanti Patel

Ashok Vajpayee

Badri Narayan

Dinesh Kushwaha

Javed Ali

Kutle Khan

Kartika Singh

Krishnadas

Manav Kaul

Neelesh Misra

Parween Sultana

Pushkar Lele